Skip to main content

Görögkatolikus templom

Érték bemutatása:

A görögkatolikusokat Stanislavich Miklós csanádi püspök telepítette be Makóra az 1740-es években. A közösség ezután igyekezett kialakítani saját intézményrendszerét. Ennek legfontosabb eleme a saját templom építése volt. Előbb egy vályogfalú, zsindelytetős imaházat létesítettek, majd 1778-ban Mária Terézia segítségével készült el a ma is álló szentegyház. Barokk stílusú, egytornyú épület. A mai toronysisak a 19. század közepéről való. A falakon kívülről körbe futó párkányzatok, a szegmentíves ablakok igen tetszetősek.
A toronysisakon lévő eredeti latin keresztet az utóbbi időben cserélték föl egy gazdagon aranyozott hármas keresztre. Igen díszes, rokokó stílusú ikonosztázát fából faragták. Ezen kívül egy 1933-ban állított Kis Szent Teréz oltár és értékes körmeneti lobogók találhatók a templomban. Falait Torma Imre, makói festőművész alkotásai díszítik. Diadalívének fölirata: „JERTEK IMÁDJUK KRISZTUST A MI KIRÁLYUNKAT ÉS ISTENÜNKET.” Védőszentje Szűz Mária.

Érték indoklása:

A görögkatolikusok a város többi felekezetéhez hasonlóan sajátos helyet foglaltak el Makó társadalmában. Makó a vidék legjelentősebb görögkatolikus közösségével rendelkezett, esperesi központ lett. Ehhez méltó kvalitású templomot kapott. Az épület fontos építészeti emléke Makónak, ugyanakkor meghatározó kulturális öröksége is.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makó Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Épített

Görögkatolikus templom 1kép
X