Skip to main content

Fotósorozat „Mindszenti Munkahét” 1935.szept. 8-15. és Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 15-i kiadása

Érték bemutatása:

„ A múlt vasárnap kezdődött a „Mindszenti Munkahét” az Ipartestület zászlajának megszentelésével. Zászlóavató beszédet Dr. Taraba József plébános mondott a templomban, majd őrgróf Pallavicini Alfonzné zászlóanya felszalagozta, felavatta az új zászlót. Utána leveldi Dr. Kozma György Csongrád vármegye főispánja megnyitotta az elemi fiúiskola összes termeiben elhelyezett ipari-, művészeti-, néprajzi-, és kézimunka kiállítást. A kiállítás egész héten nyitva volt. A kiállítás megtekintése után az Ipartestület Székházának udvarán díszközgyűlést tartott fennállásának 25-ik évfordulója alkalmából, amelyen az ünnepi beszédet Körmendy Mátyás, az IPOK kiküldöttje mondotta. Beszélt még Koncz Lajos alelnök, Kecskeméti József ipartestületi jegyző, dr. Hollósy Antal ügyvéd és záróbeszédet mondott Dr.Taraba József plébános. A díszközgyűlés után díszebéd következett az Ipartestületben, melyen köszöntők hangzottak el a Kormányzó Úr Őfőméltóságára, őrgróf Pallavicini Alfonz egyházi kegyúrra és feleségére, a zászlóanyára s az egész jubiláló Ipartestületre. Délután 4 órakor hangulatos Dalos-ünnepély volt a Tisza-parton mindkét Dalárda szereplésével. Szerepeltek még Naszádyné Miksa Ilona magyar nótákkal és Szentirmay Iván karnagy saját szerzeményű nótáival. Sok beszéd és köszöntő is hangzott el, melyek a közönség jó hangulatát csak fokozták. Este társas halvacsora volt a Ludányi-féle vendéglőben.
A hét folyamán kirakatverseny is volt, valamint családi otthonok tisztántartási versenye. A hét három napján közérdekű előadások voltak a Mozgó helyiségében, a csecsemővédelemről, a gyermeknevelésről és a közegészségügyről, mely utóbbin beszédet mondottak Dr. vitéz Tóth Béla, Csongrád vármegye tiszti főorvosa,Divényi Rezső vöröskereszt központi titkár, Sebestyén Erzsébet áll. Tanítónőképző intézeti tanárnő, Ibrányi Alice vöröskereszt ápolónői főnökasszony és Dr. Telbisz Albert m.kir. ezredorvos. Hogy tudósításunk teljes legyen, alábbiakban dióhéjba foglalva szükségesnek tartjuk az ipari kiállítás ismertetését. Az első teremben találkozunk a mindszenti iparosság praktikus találékonyságával. Az egyik kiállító benzinspóroló regulátort, egy kovácsmester újrendszerű patkókat mutat be. Egy másik viszont olyan találmányt, amely öt-hat pengős költséggel újjáalakítja a 100-120 pengőt érő kocsi tengelyt. A második teremben szebbnél-szebb cipők, férfi,női,papi és katonai ruhák vannak díszesen csoportosítva. A harmadik teremben a művészeti kiállítás köti le órákig a látogató figyelmét. Itt van földink: Kiss János képzőművészeti főiskolai hallgató rendkívül értékes művészi rajz- és olajportréi. Apró János őstehetségtől duzzadó szobor portréi. Pompás fényképek Sz. Horváth Ibolya műterméből s művészi értékű kézimunkák, a mindszenti Iparos Dalárda országos versenyeken szerzett díjcsoportja kitüntetései következnek.
A negyedik teremben a mindszenti Stefánia ad egész teremre való szemléltető képet az anya- és csecsemővédelem mintaszerű munkájáról. A vendégeknek Kosóczkyné Hajós Erzsébet doktor adott szakszerű felvilágosításokat. A mindszenti hentes ipar Judik Menyhért és Schváb Jenő gusztusos, ínycsiklandozó húsáru kiállításából kóstoló nélkül elmenni nem lehet. De órák kellenek ahhoz is, hogy az állami iskolák, a polgári iskola,a mindszenti lányok és asszonyok formában, munkában és motívumban egyformán gazdag és változatos kiállításának minden darabját megcsodálhassuk. A nyolcadik teremben a mindszenti néprajzi gyűjteményeket mutatják be rendkívül hatásos és tanulságos csoportosításban. Rendkívüli szép és a háziipar fejlettségét igazolja a szövő kiállítás is. A mindszenti élni akarás és alkotó nemzeti munka lenyűgöző kiállításáról a programon jóval túli időben távozhattak el a vendégek s a nagyközönség. Így történt aztán, hogy egy óra után kezdték meg az Ipartestület jubiláris közgyűlését, melyről már megemlékeztünk.
A „Mindszenti Munkahét” mely sok gyönyörűséget szerzett a látogatóknak, ma zárul a már ismert program szerint. Nagy elismeréssel adózunk a Munkahét megrendezőinek, akik valóban fáradságos és dicséretre méltó munkát végeztek, de a kiállítóknak jár mégis az elismerés pálmája, mert bebizonyították, hogy a mindszenti ipar igen magas nívón áll és versenyképes minden vonalon. Támogatni kell-, mégpedig az eddiginél nagyobb mértékben – tehát a mindszenti ipart, hogy megerősödve, minél több dicsőséget szerezhessen községünknek és hazánknak!

Járás: Hódmezővásárhelyi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mindszent

Irányítószám: 6630

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Fotósorozat „Mindszenti Munkahét” 1935.szept. 8-15. és Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 15-i kiadása 1kép
Fotósorozat „Mindszenti Munkahét” 1935.szept. 8-15. és Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 15-i kiadása 2kép
Fotósorozat „Mindszenti Munkahét” 1935.szept. 8-15. és Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 15-i kiadása 3kép
Fotósorozat „Mindszenti Munkahét” 1935.szept. 8-15. és Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 15-i kiadása 4kép
X