Skip to main content

Fotósorozat a Hősök szobrának avatásáról 1935.szeptember 1. és a Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8-i kiadása

Érték bemutatása:

Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8. Zászlódíszbe öltözött múlt vasárnap Mindszent. Már a kora reggeli órákban a szentesi cserkészek zenés riadója hívta fel a figyelmet a nagy jelentőségű ünnepre, amelyre nemcsak Mindszent község lakosai teljes számmal, hanem az ország minden részéből elvándoroltak a küldöttségek, hogy leróják kegyeletüket a mindszenti 458 hősi halott iránt. Délelőtt fél 10-kor már példás rendben felsorakoztak a díszkapunál a hadirokkantak, hadiözvegyek, árvák, frontharcosok, leventék, testületek, Vöröskereszt és a tanulók bájos, magyar ruhás csapata az úttest mindkét oldalán. Befut a vármegye autója. Dr. Stammer János h.főszolgabíró fogadja Dr. Csergő Károly alispánt. Néhány perccel később már itt volt gróf Károlyi Viktor, a mindszenti kerület országgyűlési képviselője Háromnegyed tízkor katonai pontossággal érkezett József főherceg.
A díszes sor elején száll ki az autójából, majd fogadja a katonaság és a csendőrség képviselőinek jelentését. Lelkes éljenzés kísérte daliás lépteit a díszkapuig, ahol az alispán fogadta. Ezután Lázer Julianna polgári iskolai tanuló szép alkalmi beszéd kíséretében díszes virágcsokrot nyújt át a főhercegnek. Hatalmas tömeg kíséretében a főherceg a római katolikus templomba vonul az ünnepi szentmisére. Szorongásig megtelt a szépen újjáalakított mindszenti templom. Rengeteg ember hallgatta végig Dr. Taraba József plébános által celebrált szentmisét. Az oltár előtt színes zászlóerdő. Bent a szentéjben József főherceg ül, mögötte szárnysegédje. Az oltártól jobbra őrgróf Pallavicini Alfonz Károly, a templom kegyura, és felesége, a zászlóanya foglalnak helyet. A szentmise után a plébános imát mond a hősökért. Csupa fájdalom, zokogás az egész templom. Ima után a mindszenti HADRÖÁ színpompás, háborút járt zászlójának szentelése következik.
„ Ezt a zászlót egykor – mondja Dr. Taraba József plébános – a világháború véres vihara lengette. Ennek a zászlónak az árnyékában harcoltak a mi hőseink, akik kimentek védeni az édes magyar hazát és az itthon maradt családot. Erre a zászlóra rá látom írva a 458 mindszenti hősi halott nevét, amely be van vésve a hősök szobrára is. Mindszenti testvérek! Ha arra jártok, gondoljatok oly tisztelettel a mi hőseinkre, amilyen tisztelet kijár azoknak, akik legdrágább kincsüket, az életüket áldozták fel a hazáért! „ ezután felkérte őrgróf Pallavicini Alfonz Károlyné zászlóanyát, hogy tűzze fel a szalagot a világháborút megjárt, sok dicsőséget látott zászlóra. Ennek megtörténte után az ezernyi tömeg elindult a Piac térre a hősök szobra elé. Tizenegy óra már elmúlt, amikor megkezdődött a kegyeletes ünnep a hősök emlékére. Domokos Árpád főjegyző lép a szobor elé és hazafiságtól izzó hangon, könnyekig megható beszédében felkérte József főherceget az emlékmű felavatására. József főherceg feszesen tiszteleg a szobor előtt, majd beszélni kezd. „ Elmondom itt, hogy Mindszent hős fiai milyen fényes haditetteket végeztek a világháború nagy csatái során. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, milyen nagy hősöknek látom én őket. Láttam őket Doberdó hősi poklában, láttam őket Tirol egetverő hegyein. Láttam a Kárpátok koszorúján. Hóviharok fagyában, utánpótlás nélkül állították meg itt Mindszent hős fiai nap-nap után az orosz túlerőket. Ez a hősi emlékmű jelképezi azt a sok száz sírt, melyben elszórva a világ különböző harcterein nyugosznak,mondhatnám: örök őrséget állanak Szent István ezeréves Magyarországáért. Tudom – fordult a főherceg a hadiözvegyek és árvák síró, zokogó csoportja felé – tudom, hogy ti a legtöbbet veszítettétek el bennük. Tudom, milyen nagy keresztet rótt rátok az Úristen, de én, az ő vezérük, azt mondom: legyetek büszkék rájuk, mert nagy hősök voltak! „ Ezután a következő szavak kíséretében megkoszorúzta a szobrot. „ Ti nem haltatok meg hiába, mert mi Magyarországért élünk, s ha kell, meg is halunk!” A felavatás után gróf Károlyi Viktor országgyűlési képviselő mondta el zászlóavató beszédét. Az avató beszéd után a szobor megkoszorúzása következett, majd a mindszenti HADRÖÁ felavatott zászlójának rúdjába helyezik el az előkelőségek a szegeket. Késő estig százak és százak zarándokoltak el a koszorúkkal, virágcsokrokkal körülvett hősi emlékműhöz, melynek tövében fejkendős, fekete ruhás asszonyok siratták a háború hős halottait.

Járás: Hódmezővásárhelyi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mindszent

Irányítószám: 6630

Érték szakterülte kategória: Kultúra

Fotósorozat a Hősök szobrának avatásáról 1935.szeptember 1. és a Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8-i kiadása 1kép
Fotósorozat a Hősök szobrának avatásáról 1935.szeptember 1. és a Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8-i kiadása 2kép
Fotósorozat a Hősök szobrának avatásáról 1935.szeptember 1. és a Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8-i kiadása 3kép
Fotósorozat a Hősök szobrának avatásáról 1935.szeptember 1. és a Mindszenti Hírlap 1935.szeptember 8-i kiadása 4kép
X