Skip to main content

Espersit János és baráti köre

Érték bemutatása:

Ügyvédek (Espersit János, Könyves-Kolonics József, Kiss Károly), orvosok (Diósszilágyi Sámuel, Fried Ármin), mérnökök (Kesztner Zoltán) és újságírók (Saitos Gyula) voltak tagjai ennek az értelmiségi társaságnak, amely baráti szeretettel fogadta be Juhász Gyulát, Móra Ferencet, a gyermek József Attilát, a művésztelepet létrehozó Rudnay Gyulát és Barcsay Jenőt, s látta vendégül Bartók Bélát. A kör szellemi vezetője Espersit János volt, akiről Juhász Gyula így írt: „Életében az volt a legmeghatározóbb, hogy nem csak mecénás volt, hanem erején felül volt mecénás. Mindig támogatnia kellett néhány művészt, költőt, festőt. Ez lelki szükség volt nála. Ő nyúlt először József Attila hóna alá és szívvel, lélekkel támogatta a vásárhelyiek nagy festőjét, a fiatal Endre Bélát is. Páratlan ember volt és nagy vigasztalás számomra, hogy ilyen ember is élhet a földön.”

Érték indoklása:

A 20. század elejére a polgárosuló Makón megjelentek azok az értelmiségi társaságok és közösségek, amelyek mind markánsabb hatást gyakoroltak a város szellemi életére. Ezek közül a legjelentősebb az Espersit János nevéhez kötődő baráti kör volt, amely irodalom- és művészetszeretetével és mecenatúrájával a korabeli kulturális élet élvonalába emelte Makót.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Makói Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Makó

Irányítószám: 6900

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Ferenc: „Az otthonom pedig hát ott, Makón van.” József Attila makói évei. Makó, 2005. Marosvári Attila: József Attila makói kortársai. = Makói História. 2005:4. 29-32.

X