Skip to main content

Emeletes községház

Érték bemutatása:

„1895 év május 1-én határozta el a község képviselete, hogy az ország ezeréves fennállásának méltóképpen kifejezést adandó, egy igazán a kor igényének megfelelő díszes épületet emeltet községház céljaira. De lássuk a község tanácsának ez alkalomból tett előterjesztését: A község felsőbb helyről érkezett jogerős rendeletek értelmében és a tényleg fennálló szükséget is figyelembe véve, három tantermet és két tanítói lakást köteles felépíteni, a mely munkálat legalább 12,000 frtot igényelne. Ezen költség fedezetére tőke pénz a község rendelkezésére nem állván, kölcsön útján lenne beszerzendő, mely kölcsön tekintve, hogy kisebb összegek kevésbé remélhetők előnyösen kölcsönképpen kaphatni, a községet 6 és 7 százalékkal terhelné, ellenben a jelen javaslat szerint az iskolai célra átengedendő községháza a három tanteremnek és két tanítói lakásnak teljesen megfelelne. Az átalakítás költségei számba nem jönnek és pedig azért, mert, ha a mostani községháza ezen minőségben megmaradna, annyi kibővítést és átalakítást kívánna, hogy abból az iskolára való átalakítás kikerül.
A vételhez szükséges 52937frt 30 krból tehát az építéshez az iskolai célra különben is megkívánt 12000 frt levonatván 40937frt 30 kr. kiadás marad fenn. A bérháztól várható jövedelem az itt fennforgó viszonyok számba vétele mellett, nemcsak 40937 frt 30 krnak, hanem az egész 52937 frt 30 krnak törlesztési részleteit is fedezni fogja, ugyanis a kereskedésnek tervezett öt helyiség, legalább 750 frtot, a takarékpénztári helyiség a könyvelő lakással 600frtot, a négy lakás, kettő a községnél alkalmazott orvosok részére különösen szükséges, legalább 700 frtot, a vendéglő és pincze helyiség, melyek más célra is szolgálhatnak, úgymint: gyógyszertár és postahelyiségül, szintén 700 frtot jövedelmeznek, s így 2700 frt tiszta jövedelem mondhatni bizonyosan várható…. Ha hozzá vesszük még azt, hogy a községi alkalmazottak, nevezetesen az orvosok, és a község területén lévő hivatalok alig kapnak lakást s illetve helyiséget, ha hozzá vesszük, miszerint az új épület a község szépítéséhez nagyban hozzájárul, a községházának hivatalos szobái az eddiginél megfelelőbbek lesznek, ha hozzá vesszük, hogy a község valószínűleg minden megterhelés nélkül, egy maga- magát kifizető díszes épület birtokába jut. …
A közgyűlés 36 szavazattal11 ellenében a telekvételt és építkezést elhatározta. A vállalat Vertán Adorján budapesti építész tervei alapján lett végre hajtva. Az építkezést Krim József nagylaki lakos vállalkozó eszközölte. Ünnepélyesen felavatása 1897 évi május havára tűzetett ki. Ezen épület, századokon át fogja hirdetni a munkásság áldott sikerét.” (Emlékirat Csanád- Palota községről 1896.)

Érték indoklása:

Csanádpalota községben a (régi) községháza épülete 1857-ben épült. A falu nagy népessége, a népoktatás kiszélesítése egyre több feladatot rótt a falu vezetésére. Új iskolaépületek kellettek, hozzá tanítói lakásokkal. A község vezetése úgy döntött a (régi) községháza épületét átalakítják iskolának, és egy új, korszerű emeletes községházát építenek a millennium tiszteletére. Az épület két év alatt épült fel, felét már egy év után használatba vették, a remélt jövedelmeket meghozta. Az építés ötlete, az anyagiak előteremtése, a gondos tervezés Brengarten Henrik érdeme. Ő győzte meg az építkezés szükségességéről a falu vezető testületét. Milyen nagy teljesítmény volt ez 120 évvel ezelőtt! A környékbeli települések községházai közül csak Makón és Csanádpalotán van emeletes épület.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Csanádpalotai Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Emlékirat Csanád –Palota községről 1896. Asztalos P. Kálmán: Csanádpalota monográfiája 1962-63. Községi jegyzőkönyvek

Emeletes községház 1kép
Emeletes községház 2kép
Emeletes községház 3kép
X