Skip to main content

Emeletes iskola

Érték bemutatása:

1774-ben még nem volt iskola a községben. Nincsenek adataink az első iskola felépüléséről, de azt tudjuk, hogy 1812-ben már két tanítója volt a községnek. Az iskolaépület a templom melletti telken állott. 1856-ban bontották le és helyére épült fel a következő évben az új, emeletes intézmény. Sem a tervezőjéről, sem az építőjéről nincsenek ismereteink. Egy – 1959-ben lapra vetett – építési szakvélemény megállapításai szerint az iskola alap- és felmenő falai égetett téglából épültek, alászigetelés nélkül. A vakolás mészhabarccsal történt. A földszinti födém boltozott, az emeleti födém részben csapos-gerenda, részben borított gerendás födém. A tetőfedést égetett, nagymintájú hornyolt cseréppel oldották meg. Nyílászárói fából készültek, padozata hajópadló (azt hetente fáradt olajjal kenték le a hivatalsegédek).
Négy tanterem volt az emeleten, a földszintjére négy tanítói lakás épült. Az emeletre való feljutást valószínűleg külső szabad feljárás biztosította, melyet később körülfalaztak. A hozzáépítés az épület délkeleti oldalán lévő toldaléknál kétségkívül megállapítható. Az 1893-as átépítés során két nevelői lakást hagytak meg az épület két végén, a földszinti részben. A középső lakásból szertárt, kamrákat, tanácskozó termet és illemhelyet készítettek. Ez utóbbit néhány év múlva megszüntették, mert az épület bűzös volt tőle, vízöblítést ugyanis nem használtak. Helyette az udvaron alakítottak ki egy kis épületben vécét. 1935-ben új cserépfedést kapott az épület.
1948 végén a Makói Állami Építészeti Hivatal életveszélyessé nyilvánította, így utána hosszú évekig különböző raktározási célokra használták a létesítményt. 1961-ben az állam átépíttette és felújíttatta az emeletes iskolát, szinte csak a külső falakat hagyták meg. Az alapokat megerősítették, a falakat vízszintesen alászigetelték. A lépcsőházat is lebontották, és újat emeltek vasbetonból. Új, korszerű födémeket készítettek, fagerendákat, nyílászáró szerkezeteket cseréltek, felújították az udvari wc-t is. Újravakolták az épületet, megoldották a csapadékvíz elvezetését. Négy tanterem helyett hét tantermes lett az iskola. Az átépítés 1.500 000 Ft-ba került. 1976-ban valósult meg az iskola központi fűtése. 1988-ban készült egy terv az udvari wc-csoport átépítésére. A wc-t a lépcsőház délkeleti oldalához csatlakozóan, oldalszárnyi toldásban tervezték, egy traktusos, háromszintes, magas tetős épületként. Sajnos ebből a tervből hosszú évekig nem lett semmi, csak 2006-ban történt változás. A biológia szertárból történő leválasztással és a folyosó egy részének beépítésével épült meg a korszerű vizesblokk. A kilencvenes évek közepétől az iskola egyik emeleti tantermét informatika szakteremmé alakították. A földszinten modern biológia-kémia szaktantermet hoztak létre. 2003-ban az iskolát Dér Istvánról, a város szülöttéről nevezték el.
A névadó emlékét az intézmény emeleti zsibongójában Zoltai Attila festménye és egy mellszobor (Simor Márton alkotása), valamint az épület külső falán egy bronz dombormű (Szathmáry Gyöngyi műve) őrzi. 2008-ban az épület külső homlokzatai, tantermei teljesen megújultak, a régi elhasználódott linóleum burkolatot esztétikus és balesetmentes műgyanta burkolatra cserélték. A fűtést a Szemünk Fénye Program keretében modernizálták, ugyanezen programban megvalósult a világítás korszerűsítése is. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a helyiségek festése. Új kerítést emeltek a régi drótkerítés helyébe. Hat tanterembe digitális táblákat szereltek fel, a hetedikben projektoros kivetítéssel oldották meg a digitális oktatást. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében az emeletes iskola mellett elkészült tornaterem-beruházást 2016. augusztus 19-én adták át. A létesítmény közel 210 millió forint költségvetési forrásból épült a Dér István Általános Iskola diákjai számára. A tornacsarnok nemcsak a mindennapos testnevelési órák helyszínéül szolgálhat, hanem alkalmas kosárlabdázásra, röplabdázásra és teremfocira is.

Érték indoklása:

Csanádpalota egyik színfoltja a helyi védettség alatt álló emeletes iskola. Az 1856-ban készült középület a település központjában, a római katolikus templom szomszédságában áll. A 2008-ban megvalósult külső, belső felújítás látványos változást eredményezett, az iskola meghatározó elemként, szervesen illeszkedik a főtér kisvárosi koncepciójába. A mellette felépült tornacsarnokkal, a hozzákapcsolt Kálmány Lajos utcai iskola-épülettel együtt komplex iskolai létesítményként működik. A csanádpalotaiak többsége érzelmileg is kapcsolódik hozzá, hiszen tanulóként itt koptatta a padokat felső tagozatosként, s őriz az emlékeiben jó és talán kevésbé jó emlékeket is, vagy szülőként a gyermeke révén kerül kapcsolatba az intézménnyel.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Csanádpalotai Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csanádpalota

Irányítószám: 6913

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Emlékirat Csanád-Palota községéről 1896. Bazsó Dénes: „Feljegyzések Csanádpalota nagyközség múltjáról és jelenéről” címmel 1974-ben megjelent összeállítás Fejes Ferenc: Az oktatás feltételeinek alakulása Csanádpalotán 1768-tól napjainkig (PowerPoint dokumentum)

Emeletes iskola 1kép
Emeletes iskola 2kép
Emeletes iskola 3kép
Emeletes iskola 4kép
X