Skip to main content

Dobbantó Néptáncegyüttes munkássága

Érték bemutatása:

Szegváron 1964 óta folyamatosan működnek tánccsoportok azzal a céllal, hogy a magyar néptáncot eredetiségében mutassa meg, a magyarság kultúráját, hagyományait továbbadja nemzedékeken keresztül. A Dobbantó Néptáncegyüttesnek mintegy 100 fő tagja van öt csoportban, a hat évestől a felnőtt korosztályig. Gyermek- és felnőtt korosztályú csoportjainkkal állandó résztvevői vagyunk rangos hazai néptáncfesztiváloknak, valamint Európa számos országában. Csoportjaink népzenei kíséretét a kecskeméti Hírös népzenei együttes biztosítja. 2007-2008-ban az együttest fenntartó Alapfokú Művészeti Iskolát a szakmai testület kiválóra minősítette.

Jelenleg a Dobbantó Néptáncosokért Alapítvány segíti az együttes működését. Táncaink alapja az autentikus folklór, műsorainkban Magyarország, Erdély és a Felvidék néptánckincse jelenik meg. Az együttes célja, hogy a magyar kultúra, a néphagyomány és az autentikus magyar néptánc anyanyelvi szintű ismerete, átörökítése, olyan egymást segítő és megértő közösségek kialakításával történjen, mely a színpadi tánckultúrát magas színvonalon képviseli, ahol a színpadra feldolgozott táncok az eredeti tánczene, dal- és viseletanyagának felhasználásával tájegységekre, némely esetben településekre lebontottan jelenjen meg. A cél tehát a tánc-, zene-, és szokáshagyományok megőrzése és átörökítése. Fontos azonban, hogy a hagyomány ne csak színpadi mozgalomként legyen jelen kulturális életünkben, hanem meghatározza a táncos közösség és ezáltal a falu saját kulturális öröksége iránti viszonyát. Feladatának tartja az együttes, hogy a település kulturális, közösségi hagyományai, az ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, a mai viszonyokhoz igazodva újjáéledjenek.

Célja, hogy olyan hagyományőrző mozgalmat építsen, melynek a nyugati hagyományőrzéshez hasonlóan nemcsak a hagyományok színpadra állítása a célja, hanem mindazoknak a tradícióknak a megismerése, ápolása és terjesztése, melyek az egészséges közösségek, a társadalmak összetartói szerte a világon. Az együttes nemcsak a magyar nép, de saját szülőfalunk kultúrájának, hagyományainak őrzését is feladatul tűzte ki maga elé. A gyűjtőmunka a néptánc, népdal, népi játékok területén, a Szegváron megrendezésre került nyári táborok – ahol kivétel nélkül felelevenítették még élő adatközlők segítségével a rég elfeledett mesterségeket, hagyományokat – mind-mind ezt a célt szolgálják. Így felelevenítették már a kézzel való aratást, marokszedést, a kenyérsütést, horgászatot, játékhangszerkészítést, a gyékény- és szalmafonás hagyományos mesterfogásait. A tagok megismerkedhettek a faluban élt vagy még ma is élő népi mesterségekkel, így például a fazekasság, kosárfonás, gyöngyfűzés, kaskötés, bőrművesség alapjaival. Régi szokások felelevenítésére is sor került, készült így már Luca-napi hagymakalendárium, volt karácsonyi kántálás és betlehemezés, Szent-Iván-i tűzugrás.

Járás: Szentesi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szegvár

Irányítószám: 6635

Érték szakterülte kategória: Kultúra

X