Skip to main content

Dereklencse Képíró Egyesület

Érték bemutatása:

Kistérségi fotósok és videósok összefogása, akik a fotózást és a videózást tekintik hobbijuknak, ezt az etikai, szakmai elvárásoknak megfelelve művelik, az Egyesület munkájában részt kívánnak venni és elfogadják az Egyesület alapszabályát, célkitűzéseit. Az Egyesület célja olyan közösség létrehozása, amely a fényképezés és a videó készítés sajátos eszközeivel hozzájárul a tagok és a környezet művészeti ismeretei színvonalának emeléséhez, valamint elősegíti a közélet pártatlan tájékoztatását.

Járás: Szentesi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Derekegyház

Irányítószám: 6621

Érték szakterülte kategória: Híres

X