Skip to main content

Csongrádi Ellés-parti monostor

Érték bemutatása:

Magyarországon a középkorban sok monostor volt, amelyek az idők során elpusztultak. Az Alföldön ma már csak a régészeti feltárásoknak köszönhetően látható néhány monostorrom. Csongrádon az 1990-ben megkezdett ásatások tették lehetővé az egykori Ellés-parti monostor magas művészettörténeti értéket képviselő kőanyagának megóvását, a romok konzerválását. A monostor romjai egy homokdombvonulaton helyezkednek el a Tisza árterén.
A bencés, kora keresztény bazilikát utánzó háromhajós, három apszisos, kereszthajó nélküli román templom a XI. század végén épült és a XII. század elején szentelték fel. Északi oldalához kis sekrestye csatlakozott. A tatárjárás során jelentős kár érte, de a XIII. század közepén újjáépítették. Ekkor a nyugati zárófalhoz két tornyot építettek, az elpusztult sekrestye helyére pedig nagyobb méretű kápolnát emeltek. Ugyanekkor épült fel a kolostorszárny, melynek udvarán kút állt. A monostorhoz tartozó szolgálónépek számára külön temetőkápolnát építettek. A templom körül és belsejében, valamint a temetőkápolnánál sok korabeli temetkezés került elő. Az első írásos adat a Bór-Kalán nemzetség ellési monostoráról szól, 1306-ból.
A Kalán-nem az egyik honfoglaló vezértől, Ondtól eredeztette magát. A monostor területe lakott volt, s a környéke művelés alatt állott. A templom az 1990-es évek régészeti feltárásai szerint 12 méter széles és 23,3 méter hosszú volt. A település a domb déli részén lehetett. Az épületek egy részét a XV. században három méter mély árokkal vették körül. A török uralom alatt a hely egyházi jelentősége megszűnt, az épületek tégláit és köveit a környék lakói elhordták, csak az alapfalak élték túl az idő múlását. A monostori ásatáshoz vezet az összesen 27 km hosszú, 6 kialakított pihenőhelyből álló Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen húzódó Köröszugi túraútvonal, mely bemutatja a Tisza és a Körös holtágainak élővilágát, természeti értékeit. Az útvonal 2. pihenőjénél található a környezetvédők oktatási bázisa, és ugyanitt lehet letérni a monostorhoz.

Járás: Csongrádi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Irányítószám: 6640

Érték szakterülte kategória: Épített

Csongrádi Ellés-parti monostor 1kép
Csongrádi Ellés-parti monostor 2kép
Csongrádi Ellés-parti monostor 3kép
X