Skip to main content

Csongrádi borpince

Érték bemutatása:

Az 1930-as években egy széleskörű akció keretei között Magyarországon borközraktárak vagy állami borpincék sora épült, amelyek napjainkra szervesen hozzátartoznak egy-egy borvidék, egy-egy bortermelő település épített örökségéhez. A helyszín kiválasztásánál alapvető szempontnak számítottak a kedvező szállítási viszonyok, éppen ezért a közpincék egy része vasútállomások, vasúti megállók közelében létesült.
A csongrádi megalakításában fontos szerepet játszott Piroska János, aki felismerte azt, hogy a létesítmény jelentős mértékben hozzájárulhat a szőlő- és borágazat fellendítéséhez. A borközraktár hivatalos műszaki átvétele 1938 februárjában megtörtént az illetékes minisztérium szakembereinek a jelenlétében, akik elismerésüket fejezték ki mind a tervezőnek, mind pedig a kivitelezőnek. Külön kihangsúlyozták azt, hogy az 1937-ben épült 12 pince közül a csongrádi sikerült a legtökéletesebben a kivitelezés tekintetében. A borközraktárak működése számára a hatóságok egységes szabályzatot alkottak, a létesítményeket pedig a tárolóedényeken kívül különböző eszközökkel szerelték fel.
Csongrád város két világháború közötti szőlő- és borgazdálkodására jelentős hatást gyakorolt az 1930-as évek második felében, országos akció keretében létrehozott borközraktár, amely az ágazat válságos helyzetén kívánt segíteni azáltal, hogy nagy mennyiségű bor befogadására és tárolására bizonyult alkalmasnak. Ezek a létesítmények, köztük a csongrádi is, lehetőséget kínáltak arra, hogy szétaprózott birtokstruktúrával rendelkező bortermelő településeken, térségeken típusborok készüljenek, amelyeket nagy tételekben könnyebb volt értékesíteni.
1945 után a borpince betagolódott a nagyüzemi szőlő- és bortermelésbe, és a Dél-alföldi Pincegazdaság egyik legfontosabb feldolgozó központjává vált, ahol a csongrádi körzetben megtermelt kék szőlőfajtákból nagy mennyiségben készítettek vörösborokat. Napjainkban a létesítmény a Csongrádbor Kft. keretei között üzemel, amely évről évre a helyi termelőktől jelentős mennyiségű szőlőt vásárol fel.

Járás: Csongrádi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Irányítószám: 6640

Érték szakterülte kategória: Épített

Csongrádi borpince 1kép
Csongrádi borpince 2kép
X