Skip to main content

Csányi tanya

Érték bemutatása:

A századelőn Szűcs Imre gazda tulajdona, tőle, a családjával Szeged-Baktóban élő Etel lánya, Frank Jánosné örökölte. Frankné Etel a tanyát kiadta egy házatlan szegény paraszt családnak, aki feliből munkálta a tanyához tartozó két hold földet. 1912-ben Így kerültek a tanyába Szőke Erzsébet szülei. Az apa Ádokhegyben volt szőlőhegyi csősz Lányát 1927-ben vette feleségül Csányi Antal szeged-felsőtanyai szegényparaszt. A fiatal házaspár 1936-ban, bankkölcsönnel megvásárolta a tanyát és a két hold tanyaföldet. Vályogfalú, nyeregtetős, szelemengerendás tetőszerkezetű, nádtetős épület. A ház elején oszlopokon nyugvó, cseréptetős eresz látható, amely 1912-ben már megvolt.

Beosztása: nagyház–pitvar–kisház–kamra. A pitvarban fönnmaradt a nyitott kéményű tüzelőberendezés. A közelmúltban már kevés parasztházban találtuk meg a pitvar hátulsófalába mélyített bolthajtást. A nagyházban (tisztaszobában) és a kisházban (lakószobában) is padkás sárkemence van. A kisházbeli kemence mellé az1920-as években vályogból rakott tűzhelyet készítettek. A kisházban a közelmúltig megőrizték a hagyományos jellegű sarkos szobaelrendezést. Csányi Antal és felesége elhunytával a tanya Budapesten élő unokájuk tulajdonába kerül

Érték indoklása:

„Különösképp a Törmörkény István által megörökített néhány holdas - célszörű szögény embörök – életterének egyedülálló kövülete. Hasonló a pusztaszeri emlékparkba telepített alsótanyaihoz, de nála szegényesebb, és korunkhoz közelebbi életmódot tükröz.

Járás: Szegedi járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Szatymazi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szatymaz

Irányítószám: 6763

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Szatymaz földje és népe. Monográfia, Szerk.: Péter László. Szeged, 2000. ,Bába és Társai KFT, 748 p. Válogatás Szatymaz helytörténeti írásaiból. Szerk.: Rapcsányi Gábor, Kiadó: Szatymaz Község Önkormányzata, Szatymaz, 2018.430 p. ISBN: 978-615-00-2365-6 Szatymaz építészeti emlékei. Részlet a Csongrád megye építészeti emlékei c. könyvből Szerkesztette: Tóth Ferenc Bálint Sándor 1976. 223–224., Inczefi Géza 1960., Juhász Antal 1989.

Csányi tanya 1kép
X