Skip to main content

Budai Sándor hagyatéka

Érték bemutatása:

Budai Sándor 1918-ban Szegeden született, Sándorfalván halt meg 1986-ban. Napszámos szülők gyermekeként Sándorfalván nevelkedett, ahol „a tizenéves fiatalok is citeraszóra táncolgattak a kurta- vagy a padkaporos bálokban.” Az elemi iskola befejeztével szülei inasnak adták Békefi Dezső bognármester műhelyébe. Itt minden, a fafeldolgozással kapcsolatos tudást elsajátított. A háborúból hazatérve a helyi kisipari termelőszövetkezetben kezdett dolgozni. 1957-ben megalapította a sándorfalvi citerazenekart. Az együttessel hazai és nemzetközi sikereket ért el, több filmben is szerepelt, miután Jancsó Miklós – megismerve kiváló citera együttesét – meghívta a Fényes szelek című filmbe. Az együttesben használt hangszereket ő készítette.
Nevezetesek csikófejes citerái, melyek külföldi és hazai múzeumokba és magángyűjtőkhöz is kerültek. Naiv festőként is ismertté vált: fiatalsága falusi népéletét örökítette meg festményein. Íráskészsége, néprajzi gyűjtői rátermettsége is kiváló volt. 1969-től a Csongrád megyei Néprajzi és Nyelvjárási Pályázatokra hat alkalommal nyújtott be pályamunkát. 1971-ben pályamunkát írt a citeráról, melyben összefoglalta a hangszer történetét, lerajzolta változatait. 1986-ban, halála után citerazenekara felvette a nevét, róla nevezték el a helyi művelődési házat. 1999-ben posztumusz Sándorfalva díszpolgára lett. 1967-ben a Népművészet Mestere címet citerakészítő munkásságáért kapta.

Érték indoklása:

Sándorfalva Város Önkormányzata megvásárolta Budai Sándor hagyatékát. Kötelességünk azt karbantartani és bemutatni a jövő nemzedékének. A hagyatékot a Sándorfalvi Kulturális Központ kezeli, arról leltár könyvet vezet.

Járás: Szegedi járás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma: 63/2014 (V.29.) Kt.

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Sándorfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva

Irányítószám: 6762

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): http://sandorfalva.hu

Budai Sándor hagyatéka 1kép
X