Skip to main content

Az apátfalvi temetőkápolna

Érték bemutatása:

Apátfalva község temetője a forgalmas Szegedi út mellett, a község központjához közel található. Területét 1823-ban jelölték ki, az elhunyt római katolikus hívek örök nyugvóhelyéül. (A katolikus temető mellett, a síremlékektől kissé távolabb helyezkedett el az izraelita temető, ahová a községben élt zsidó kereskedő családok temetkeztek.) A temetőkápolna építésének szándékáról a község tisztségviselőinek 1860 júniusában keltezett levelében olvashatunk. „ …tudtára adjok mindeneknek, akiket illet, , hogy a mi Urunk Jézus Krisztus keserves szenvedésének és halálának emlékezetére a temetőnkben egy kápolnát a I. alatt ide mellékelt rajz szerént egészen égetett téglából fogunk építeni, ezt minden szükségesekkel ellátni és annak jó karban való tártására, amint most mi magunkat, úgy örököseinket is ezennel lekötelezzük.”
A kápolna felépítését a levél mellékletében szereplő rajz szerint Licht Ferenc csanádi kőművesmester vállalta. A kápolna oltárképe a Föltámadást ábrázolja, körben egy-egy halott emlékére elhelyezett szentképek sorakoznak. A felújított kápolna előtt keresztre feszített Korpusz magasodik, kétoldalon tehetős apátfalviak: a Czigeldrom és a Szabó Lukács családok sírboltjai láthatók. A temető bejáratánál a község önkormányzata második világháborús emlékművet állíttatott, amely Szigeti Márton kőfaragó munkája, s a háborúban elpusztult lakosok neveit őrzi az utókornak.

Érték indoklása:

Az apátfalvi temetőkápolna és környezete a 18. század közepén jász és palóc telepesekkel újranépesült község mély katolicizmusának emléke, amely az egykori hierarchia és a lakosság társadalmi törekvéseinek lenyomata is. Hasonlóan egységes szerkezetű, zárt temetőmagra kevés példa található megyénkben.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Épített

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Tóth Ferenc: Temetőkápolna 1823. In: Tóth Ferenc szerk: Csongrád megye építészeti emlékei. Szeged, 2000. 12-13.

Az apátfalvi temetőkápolna 1kép
Az apátfalvi temetőkápolna 2kép
Az apátfalvi temetőkápolna 3kép
Az apátfalvi temetőkápolna 4kép
Az apátfalvi temetőkápolna 5kép
Az apátfalvi temetőkápolna 6kép
Az apátfalvi temetőkápolna 7kép
X