Skip to main content

Az apátfalvi női viselet

Érték bemutatása:

Az apátfalvi nők pompás, sokszoknyás, gazdagon csipkézett, kivarrt öltözeti darabjai, az öltözet hagyományos szerkezete a 20. században számos kutató figyelmét felkeltette. A viselet első, pontos leírása 1925-ből, Banner János tollából származik. 1939-ben Fél Edit viseletkutató gyűjtött adatokat községben, a helyi Gyöngyösbokréta csoport színpadi öltözetének összeállításához. Az 1960-as évektől a szegedi és a makói múzeum munkatársai kutatták az öltözködés hagyományait, a legteljesebben T. Knotik Márta. A község a 18. század közepén a Palócföldről (Heves megye) és a Jászságból érkezett telepesekkel népesült újra.
Több kutató véleménye szerint ez egyik magyarázata a lakosság hagyományokhoz való ragaszkodásának, valamint gazdag, túldíszítettségre hajló népművészetének, amelynek része a sokszoknyás, pompás női viselet is. A kivetkőzés, illetve a 19. századi eredetű viseleti darabok elhagyása az I. világháború után kezdődött a faluban. A sokszoknyás, ingvállas-pruszlikos, a környező falvak által „nagyfar”-nak gúnyolt női viselet darabjait az első világháború után kezdték felváltani a polgárosultabb ízlésnek megfelelő ruhadarabok. A selyemmel és csipkével nem takarékoskodó, gazdagon díszített ünnepi viseletet elsőként az uradalmakban és a Makón szolgáló asszonyok, lányok hagyták el. A legtovább a tanyai lakosság ragaszkodott a régi formákhoz, ők még az 1950-es évekig viselték – némileg módosítva a korábban jellemző darabokat.
A nők ünnepi viseletének jellegzetes darabjai az 1920-as évekig: nyáron a sok alsószoknyával viselt, 7-9 szélből varrt bő selyemszoknya, az elé kötött, díszítetlen egyszél kötő, a fehér vászon, hímzett ingváll és rövid derekú pruszlik, télen a bélelt, selyemből varrt ujjas, a testhezálló voltak. Alkalmivá az alapanyagok tették az öltözetet: ünnepre, templomba selyem, mold, bálba barizs, hétköznapra karton vagy kékfestő szoknyát és testhezállót viseltek. A testhezállók ujját és derekának alját színes selyempántokkal, farkasfoggal, apróra szedett, rakott selyemszalagokkal és rőföstől vásárolt csipkével vagy slingeléssel (később gyári madeirával) díszítették. Az első világháború végén a bélelt, karcsúra szabott testhezállókat felváltotta a hajtásokkal szűkített blúz, amelyen mértéktelenül alkalmazták a készen vásárolt tüllcsipke fodrokat, a galléron, vállrészen , a gomboláspánt mellett és a ruhaderékon, illetve a kézelőn.
Egyidejűleg változott a kötény szabása is: a szoknyát szinte teljesen elfedő egyszél kötény helyébe a húszas években a fodros kötény lépett, melynek alját széles, ráncolt fodor díszítette. A lányok a hajukat egy ágba fonva, széles pántlikába fogva viselték a hajukat, míg az asszonyok számára a fityulának nevezett főkötő, és utcai viseletként a fejkendő viselése volt kötelező. Lábbeliként az ünnepi viseletben már a 19. század végén jellemző volt a fűzős, majd pántos cipő, nyáron pedig a szalagos, hímzett fejű papucs. A téli ruhadarabok közül a gyöngyökkel gazdagon kivarrt, vattázott kacabájt a századfordulóig viselték, azután a bélelt bársony, illetve plüsskabátok jöttek divatba. Jelentős változáson mentek keresztül az alsóruházat darabjai is. A polgárosultabb divatot követő, szoknyaderékba kötött blúzok és a szabott szoknyák az 1930-as évektől átváltoztatták, a közízléshez közelítették az apátfalvi nők öltözetét. A régi viseletről számos fényképfelvétel áll rendelkezésünkre a 19. század végétől, melyek többsége a makói műtermekben készült felvétel. Értékes felvételeket készített Broda Sándor, aki Banner Jánossal, majd Keszi Kovács László is, aki Fél Edittel gyűjtött a községben.

Érték indoklása:

Az apátfalvi női öltözet Csongrád megye egyik, a 20. század közepéig lassan változó, hagyományos elemeket és vonásokat őrző parasztos viselete. Bár a viselet hagyományos darabjait a második világháború után már csak az idősek öltötték fel, az 1930-as évektől a népművészeti mozgalmak: a Gyöngyösbokréta majd a hatvanas-hetvenes évek népdalkörei segítették életben tartani a helyi identitást jól kifejező öltözködést. Az apátfalvi Kardos István Hagyományőrző Csoport tagjai számára napjainkban készített öltözeti darabok mintái pár évtizede még a nagyszülők, dédszülők által viselt öltözetek voltak. Az apátfalvi női öltözet napjainkban – a tápéi mellett - a dél-alföldi viseletek színpadi mintaképe. Mind a hazai, mind a határokon túli, főként vajdasági néptáncegyüttesek számára a dél-alföldi táncok előadásához elengedhetetlen egy öltözet elkészíttetése, amely így a megye paraszti kultúráját vidékünk határait messze túllépve is reprezentálja.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Banner János: Apátfalva néprajzi vázlata. In: Banner János emlékezete születésének centenáriumán. Szerk: Szabó ferenc. Békéscsaba-Szeged, 1989. 112-137. (Sajtó alá rendezte Tóth Ferenc) T. Knotik Márta: Öltözködés, viselet. In: Csongrád megye népművészete. Szerk: Juhász Antal. Budapest, 1990. 155-232. Tóth Ferenc: Apátfalva. (Száz magyar falu könyvesháza). Szerk. Blazovich László. H. n., é. n.117-127. Móra Ferenc Múzeum (Szeged, Roosevelt tér 1-3.) Néprajzi gyűjteménye (archív fotók, öltözeti darabok) József Attila Múzeum (Makó, Megyeház u. 4.) néprajzi gyűjteménye (öltözeti darabok, archív fotók)

Az apátfalvi női viselet 1kép
Az apátfalvi női viselet 2kép
Az apátfalvi női viselet 3kép
Az apátfalvi női viselet 4kép
Az apátfalvi női viselet 5kép
Az apátfalvi női viselet 6kép
Az apátfalvi női viselet 7kép
Az apátfalvi női viselet 8kép
Az apátfalvi női viselet 9kép
X