Skip to main content

Az Apátfalvi Gazdakör tevékenysége

Érték bemutatása:

A település lakói régtől fogva a jó termőföld adta lehetőségeket kihasználva, mezőgazdasági termelésből, növénytermesztésből és állattenyésztésből élnek. Az újburgonya, a petrezselyemgyökér, káposzta termelése, a nagyobb területeken búza, kukorica, zab, árpa termesztése a birkatartás, disznótartás, szarvasmarha tenyésztés volt a jellemző pénzkereseti mód az 1990-es évek végéig. Napjainkban a vetésszerkezet átalakult, nagyobb területeken a búza kukorica termelése a jellemző. A falu lakossága nagyrészt a parasztság és a kisiparos társadalmi réteghez tartozott. Itt földesúr nem lévén, kisebb birtokok alakultak ki, viszonylag nagy számban. A nagy társadalomtudósok is megállapították a parasztság mostoha sorsának a szervezetlenség az okozója. Bár ez a falu sem mentes a széthúzástól, javaslatomban a 24 éve töretlenül működő gazdakör szerteágazó tevékenységét szeretném felterjeszteni a helyi érték kategóriába. Az 1990-es években a földek magántulajdonba visszakerülése révén újból lettek gazdák. Őket segítette, tanította, összefogta a gazdakör.
A József Attila Művelődési Ház Klubtermében alakult meg az Apátfalvi Gazdakör, 1994. február 15-én. Szentesi József polgármester vezette az ülést, a jelenléti ívet 32-en írták alá. Részletek a gazdaköri jegyzőkönyvből: „Szentesi József polgármester 1992 óta kezdte meghonosítani a gazdaköri mozgalmat, hogy a gazdák újra megbarátkozzanak vele, hiszen a II. világháború előtt virágzó gazdaköri élet volt Apátfalván. Már két évvel ezelőtt megrendezésre került a „Gazdaköri esték” 10 előadásból álló sorozata, ahol ismert szakemberek közérdekű előadásokat tartottak. A sorozat sikeres volt 1992-ben, ezért 1993-ban szintén megrendezésre került. Már akkor felvetődött a gondolat, hogy meg kellene alapítani Apátfalván is a gazdakört, s már szervezett formában működni tovább. …A kárpótlási árveréseken szerzett földterületeken újra beinduló mezőgazdasági termelés …sürgeti a gazdák szervezettségének szükségességét. …Mert ma már nem lehet ott folytatni a parasztéletet, ahol apáink 1960-ban…..kénytelen –kelletlen, de abbahagyták….Ennek egyre többen érzik itt is a szükségességét. …Két esztendővel ezelőtt senki nem jelentkezett még a gazdakörbe tagnak, tavaly már volt jó néhány bátor jelentkező, s ma eljött az idő, hogy újra lesz gazdakör Apátfalván.
Mi az amiben a gazdakör segíteni tud Önöknek? Most kárpótlással sokan jutottak jelentős 5-50 kh földhöz. A gazdakör célja, hogy segítse az eligazodást a törvények, kormányrendeletek között. stb. „ A közgyűlés a gazdakör elnökének ifj. Tóth Imrét Apátfalva, Kossuth u. 58. sz. alatti lakost, alelnöknek Antal Józsefet, Apátfalva, Kossuth u. 84. sz. alatti lakost választotta meg. Elnökségi tagoknak Antal Vince, Kossuth u. 17. Langó Mátyás, Templom u. 108. és Szentesi József Kossuth u. 98. sz. alatti lakosokat. Szentesi József polgármester az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében maximális segítséget ígért. A Csongrád Megyei Bírósághoz 1994. április 20-án adták be az egyesület bejegyzési kérelmét. Az egyesület tevékenységi köre: A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép-és eszközellátás valamint a közös géphasználat előmozdítása és a természetes környezet megóvása.
A gazdakör tevékenysége 1994-től napjainkig folyamatosan: • Részt veszünk az önkormányzati rendezvényeken (falunap, lovasverseny, lovas felvonulás, koszorúzások, május 1 főzés). • Gazdaköri esték megrendezése, téli, tavaszi estéken. A záró rendezvényen vacsorás estet szervezünk. • Kirándulások szervezése Budapestre, Dunántúlra, mezőgazdasági kiállításokra. • Gazdaköri bál szervezése a farsangi ill. a késő őszi időszakban. • Lovas nap anyagi támogatása. • Jó kapcsolat ápolása a környékbeli települések hasonló szervezeteivel. (Makói Gazdakör) Minden önkormányzattal jó a gazdakör kapcsolata, a polgármester mindig részt vesz a záró gazdaköri közgyűlésen. Az 1990-es években a Falunapon a gazdakör mezőgazdasági terménybemutatóval is hozzájárult a falunap programkínálatához. (1997) Varga Péter polgármester, 2010.: Nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat és a gazdák között, mely megnyilvánul abban, hogy a gazdák részt vesznek a falunap szervezésében, koszorúzásokban, külterületi utak karbantartásában, temető takarításban, virágos Apátfalva mozgalomban. A 2015. március 3-án tartott közgyűlésen Tóth Imre elnök 21 évi munka után lemondott. Új elnökség került megválasztásra: Langó Zsolt elnök, Langó Imre alelnök, Mihalekné Tóth Ilona és Varga Ferenc az elnökség tagjai. Szekeres Ferenc polgármester 2015.: A környék legjobban működő gazdaköre az apátfalvi…. A téli időszakban zajló gazdaköri esték szakmai tájékoztatói, előadásai minden, a gazdák számára érdekes témakört érintenek… A gazdakör fontos tagja Apátfalva civil közösségének… szervezi a lovas napot, terménykiállítást szervez, búzaszentelőre, terményszentelőre terményeket biztosít, kirándulásokat szervez mezőgazdasági kiállításokra, részt vesz a községi ünnepi megemlékezéseken és gazdabálat rendez.
2016-ban Katalin bálat szervezett a gazdakör, részt vett a „Magyarok kenyere” gyűjtési akcióban 40q búza felajánlással. Június 10-én Antal Ákos gyomirtási kísérletet szervezett a tagoknak. A gazdaköri esték szervezése folyamatosan van, egy ilyen alkalommal a veszélyes áruk szállítására feljogosító igazolványok kiállítása, megújítása is megtörtént. Új program volt a Gazdaköri nótaest szervezése 4 alkalommal, melyen az apátfalvi népdalok felelevenítése volt a célunk. Évente két alkalommal kirándulást szervezünk a tagságnak, és a családtagoknak, csapatépítési céllal, és mindig egy két jól működő gazdaságot is meglátogatunk. 2017. márciusban a legnagyobb gazdaköri összefogás a külterületi utak rendbetétele volt. A gazdák traktoraikkal társadalmi munkában hordták ki a törmeléket, a földutakra, az utakon levő nagyobb mélyedésekbe. 2017. szeptemberben kiállítóként először vettünk részt a Hagymafesztiválon Makón. Nagy összefogással valósítottuk meg, és nagy sikerünk volt. 1994 óta folyamatosan működik ez a civil szervezet.
Évente 10-15 tájékoztató előadást szervezünk, hogy a gazdáknak továbbképződési lehetőséget biztosítsunk itt helyben. Az éppen aktuálisan felmerülő problémákra keressük a választ az előadásokon. Külön épületünk nincs, a faluházban tartjuk összejöveteleinket, az önkormányzat és a faluház segít az adminisztrációs feladatok ellátásában. 2015-ben derült fény arra, hogy a gazdakör dokumentációja hiányos. Az önkormányzat, és Antal Jánosné segítségével az adatok aktualizálva lettek, a szükséges bejelentések, pontosítások, pótolva lettek. Így az Apátfalvi Gazdakör a környékben az első gazdakör, melynek könyvelése, adminisztrációja rendben van, és minden hivatalos szervnél bejegyzésre került. A gazdakör jó kapcsolatot ápol a környékbeli gazdakörökkel, látogatjuk egymás rendezvényeit, kiállításait, előadásait, bálakat. A gazdakör tagsága 50 fő körül mozog. Az számít tagnak, aki a tagsági díjat a közgyűlésen befizette. Évről –évre a tagság létszáma nő. A tagok között vannak fiatal gazdák is, őket is igyekszünk bevonni a programokba.

Érték indoklása:

Az Apátfalvi Gazdakör 1994-óta beteljesíti vállalt feladatát, összefogja a gazdákat, közös programokat szervez, gondoskodik továbbképzésükről és tájékoztatásukról. Legnagyobb vívmány a kezdetektől megvalósuló gazdaköri esték című téli előadássorozat, ahol a gazdák informálódhatnak az új jogszabályokról, lehetőségekről, aktuális kérdéseikkel fordulhatnak az előadókhoz. A közgyűlések, az azt követő vacsora, a tagságnak szervezett kirándulások, növelik a közösséghez tartozás érzését. A szakmai kiállítások megtekintése élmény is, és a kor fejlesztéseivel való megismerkedést is szolgálja.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Agrár

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): A gazdakör tevékenységéről hónapról –hónapra beszámolt a helyi újság a Pátfalvi Szó, Apátfalvi Hírmondó. Apátfalvi Gazdakör facebook oldal Gazdaköri jegyzőkönyvek és írásos dokumentumok

Az Apátfalvi Gazdakör tevékenysége 1kép
Az Apátfalvi Gazdakör tevékenysége 2kép
X