Skip to main content

Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy- és Fűszernövény kertje és egészségnevelő tevékenysége

Érték bemutatása:

Az Ezerjófű Algyői Egészségvédő kör Közhasznú Egyesület a Dél-Alföldi Régióban élő emberek egészségvédelme, egészségfejlesztése érdekében fejti ki tevékenységét. Megalakulása óta gyűjti, rendszerezi elméleti ismereteit és gyakorlati tapasztalatait egészségnevelési tevékenysége során, amelynek középpontjában a gyógynövények szeretetének és biztonságos használatának átadása áll. Az egyesület egészségnevelő tevékenységét megalapozó elméleti ismereteinek forrása egyrészt a magyar népi gyógyászat, a fitoterápia és a hivatalos orvoslás gyógynövényhasználatra vonatkozó tudásanyaga, másrészt a Magyarországon fellelhető gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek, a gyűjtés-termeléstől a hatóanyagok és azok hatásának vizsgálatáig. Gyakorlati, módszertani területen a kis mennyiségben rendszerezett szakirodalom ismereteit az egyesület saját kidolgozású eszközrendszerrel és módszertannal pótolja.

Az Egyesület minden héten 2-3 órás foglalkozást tart tagjai számára, és tanulmányi időben az algyői iskolában heti egy órás szakkört működtet. Ezeken kívül kertvezetések, néhány órás vagy akár egy napos igény szerinti komplex programok iskolai, szakmai és turistacsoportoknak, 3 napos szakmai kirándulások, nyári gyermektáborok és tanfolyamok alkotják a programok gerincét. Minden évben megrendezésre kerül egy nyár eleji Fesztivál az aktuális „Év Gyógynövénye” jegyében, és egy őszi szakmai nap az Egyesület tevékenységének bemutatásával. Az Egyesület gyakran jelenik meg Algyőn kívül más településeken, óvodai, általános és középiskolai egészségnapokon, falunapokon, fesztiválokon. A szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában minden évben tart foglalkozásokat iskolai osztályoknak és egyre több faluházban, művelődési intézményben tart meghívásra önállóan előadást, bemutatót. Az egészségnevelő komplex tevékenység támogatására építette az egyesület az Ezerjófű Gyógy és Fűszernövény Kertet, ami egy olyan növénygyűjtemény, amely támogat kulturális örökség védelmi, a természetvédelmi kultúra fejlesztésével és a természet védelmével kapcsolatos feladatokat is.
Ezen kívül fenntart az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában egy gyógy és tápláléknövényekkel beültetett tankertet, melynek művelését is az Egyesület végzi szaktanárok és diákok bevonásával. Az Ezerjófű Gyógy és Fűszernövény Kert jelenleg több mint kétszáz növényt mutat be az ismeretterjesztést legjobban szolgáló elrendezésben. Külön-külön ágyásban vannak a vadon élő, a hazánkban csak termeszthető mediterránumból származó gyógy- és fűszernövények és a gyümölcsöt termő növények. Külön ágyások mutatják be a különböző élőhelyek növényeit, és a nem Magyarországon őshonos fajtákat. A kertben megtalálható a fitoterápiában, a hivatalos orvoslásban elismert és a népi gyógyászatban alkalmazott növények nagy része. Az Egyesületnek 2015-ben Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az „Algyő Nagyközségért” Kitüntetést adományozta. A kert 2015 óta az Algyői Értéktár része, mely nyitvatartási rend szerint látogatható.

Érték indoklása:

Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy és Fűszernövény kertjének és egészségnevelő tevékenységének szakmai színvonala, egyedisége, hiánypótló jellege, nyitottsága és fenntarthatósága, kiegészítve a kert turisztikai vonzerejével, biztosítani tudja, hogy a megyei értéktárban is megállja helyét. A kert és az egyesületi tevékenység szakmai színvonalát az egyesület tagságának összetétele, szakmai kapcsolat és partner rendszere garantálja. Az Egyesület tagjai között vannak bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógiában, kertészeti munkában, fitoterápiában, és jóga oktatásban jártas szakemberek. Az Egyesület szakmai kapcsolatot tart az SZTE Szegedi Füvészkertjével, Mezőgazdasági Karával és Gyógyszerészeti Karának Farmakognóziai Intézetével. Rajtuk kívül kapcsolata van még a Szegedi Ferences Látogatóközponttal, az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark gyógynövénykertjével, a Halimbai és Zánkai gyógynövény kertekkel. Partnerei között van szerződés alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata, A Klebersberg Központ Szegedi Tankerületi Központja, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, az Algyői Faluház és Könyvtár, valamint az algyői Gyevitúr Kft. Jó az együttműködés a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályával, és a Szegedi Akadémiai Bizottság Növénytermesztési és Növénynemesítési Munkabizottságával. A szegedi Agórával már harmadik éve szervez az egyesület közös programokat, és közreműködnek egymás nyári gyermektáboroztatásában. Az egyesület egészségnevelő tevékenységét egyedi módon, a civil szervezet adottságait kihasználva szakértő és betanított magánszemélyek önkéntes munkájával végzi, melyet hatékonyan támogat az egyesület szakmai és a programok szervezésében is résztvevő partnerrendszere. Az egészségnevelésen belül egy olyan szakterületet dolgoz fel folyamatosan, amely hiánypótló, ilyen alapossággal és mélységben a gyógynövények egészségnevelésben történő alkalmazását az egyesületen kívül más nem tanítja, annak módszertanát alsó és középfokú oktatási intézmények pedagógusainak és közművelődési, közgyűjteményi, múzeumpedagógiai területen dolgozó szakembereknek más nem adja át. Az Egyesület tevékenységében nyitott minden szolgáltatásait igénybevevő, minden az ismereteit, módszereit felhasználó és minden a munkájában segítő szakmai, támogató partnere felé. Ez a nyitottság azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben tudjon hatni az a nevelő, felvilágosító munka, melyet az egyesület hetedik éve folytat. Az Egyesület egészségnevelő tevékenysége és az Ezerjófű Gyógy és Fűszernövény kertjének színvonala fenntartható egyrészt az egyesületi tagok önkéntes munkája, az egyesület saját bevétele és nem utolsósorban támogatói segítségével, akik között megtalálható Algyő Nagyközség Önkormányzata, a Csongrád Megyei Önkormányzat, több gazdálkodó szervezet és magánszemély, valamint a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlók egy csoportja. Az „Ezerjófű” Gyógy és Fűszernövény kert turisztikai szempontból is jól hasznosítható az Egyesület tevékenységének megismertetésére, Algyő, Csongrád megye és a Dél-Alföldi Régió pozitív képének erősítésére.

Járás: Szegedi járás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma: 15/2017.(XI.27.) CsMÉB

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Csongrád Megyei Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Algyő

Irányítószám: 6750

Érték szakterülte kategória: Egészség

Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy- és Fűszernövény kertje és egészségnevelő tevékenysége 1kép
Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy- és Fűszernövény kertje és egészségnevelő tevékenysége 2kép
Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy- és Fűszernövény kertje és egészségnevelő tevékenysége 3kép
Az Algyői EZERJÓFŰ Egyesület „Ezerjófű” Gyógy- és Fűszernövény kertje és egészségnevelő tevékenysége 4kép
X