Skip to main content

Apátfalvi ragadványnevek

Érték bemutatása:

„Azt az egyet meg kell adni, Hogy a Szűcs György falujában Könnyű volt eligazodni: Mivel ottan minden ember Névhez jutott olcsó szerrel Azon felűl,mit az apja Adott neki, meg a papja.” A ragadványnevek településünk életében mindig fontos szerepet játszottak, sőt ma is előfordul, hogy egy-egy embert a faluban anyakönyvezett nevén nem is nagyon ismernek. Gondoljunk csak arra, hogy a nemrég elhunyt Kardos Imre nevét hallva keveseknek jut eszébe azonnal az a jó kedélyű nagy tudású vőfély, viszont ha Nóvé Imre bácsiként említjük, a többség azonnal tudja, kiről van szó. A ragadványnevek nem az öncélú gúnyolódás eszközei voltak régen és jó esetben ma sem azok, tehát nem keverendők össze a gúnynevekkel, bár időnként igen vékony határ választja el ezeket egymástól. Arra szolgáltak és szolgálhatnak ma is, hogy az azonos nevű embereket megkülönböztessék egymástól.
Gondoljunk bele abba, hogy Apátfalván 20-30 gyakori családi név fordult elő és ezekhez 5-6 gyakori keresztnév közül választottak a szülők. Ebből adódott, hogy egy időben több teljesen azonos nevű ember élt a faluban, akik esetleg nem is voltak rokonok. Vannak akik ragadványnevüket büszkén viselik, vannak akik ellenérzéssel viseltetnek iránta. Apátfalva e nevek tekintetében igen gazdag település, van olyan vezetéknév, amelyhez közel harminc ragadványnév köthető. Biztosan állíthatom ezt azért is, mert a nyolcvanas, kilencvenes években a megye területén nyaranta megrendezett honismereti diáktáborok alkalmával a gondjaimra bízott diákok közreműködésével magam is gyűjtöttem e neveket. Tapasztalataim szerint más települések is sok ragadványnevet őriznek, de kevés veheti fel a versenyt e tekintetben Apátfalvával.

Érték indoklása:

A ragadványnevek részei szellemi örökségünknek és nem csupán statikus gyűjteményként, hanem dinamikus élő organizmusként vannak jelen. Jelen vannak, mert ma is használnak közülük igen sokat. Jelen vannak, mert időnként újak születnek és sajnálatos módon viselőik halálával el is tűnik közülük nem kevés. Fellelhető bennük a humor, a találékonyság, a praktikum egyszóval minden, ami a falusi ember észjárására jellemző. Legtöbbjük eredete is megfejthető.

Járás: Makói járás

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Apátfalvi Települési Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva

Irányítószám: 6931

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Mátó Edit: Apátfalva ragadványnevei szakdolgozat, egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Jelenleg ez az egyetlen átfogó, tudományos igénnyel megírt dolgozat e témában.) Mátó Lajos: Apátfalvi ragadványnevek 1987. kézirat Takáts Lajos: Az apátfalvai nyelvjárás 1926 Csanádvármegyei könyvtár Tamasi Mihály: Királyhegyes társadalma Makó 1998. Erdei Ferenc Társaság Füzetei 10.

Apátfalvi ragadványnevek 1kép
Apátfalvi ragadványnevek 2kép
Apátfalvi ragadványnevek 3kép
X