Skip to main content

A mindszenti Schmidt Ferdinánd családi sírhelye

Érték bemutatása:

Schmidt Ferdinánd (Szeged, 1820.- Mindszent, 1899.) atyja József serfőző volt, anyja Rajndl Jozefa. Iskoláit feltehetően Szegeden végezte és középiskolai tanulmányainak befejezése után a pesti egyetemen jogot tanult. Egy ideig a Szegedi Piarista Gimnáziumnak volt tanulója. Abszolutóriumának elérése után joggyakorolatra ment és ezt követően ügyvédi vizsgát tett Budapesten. 1843-ban kéri polgárnak való bevételét Szegeden. Itt ügyvéd. A polgári katonaságnak ezredesi segédtisztje, majd kapitánya volt. 1843 áprilisában ” kirugásai ” miatt nyelvkötésben marasztalták. 1847-ben polgárőr kapitány, nemzetőr százados Felsővároson. 1848-ban polgármester jelölt. Tanácsnoknak választják meg. Törvényszéki és rögtönítélő – bírósági ülnök. 1848 decemberétől százados a szegedi önkéntes ( Földváry Sándor-féle) zászlóaljban. Részt vett a bácskai harcokban. 1849.május 13-án (1)-százados az előbbiből szervezett 104. honvédzászlóaljnál a IV. hadtestben. A hegyesi csatában (július 4.) súlyosan megsebesült.
Világos után Aradon orosz fogságba esett, átadták az osztrákoknak és azok haditörvényszék elé állították. A szabadságharc után alkalmatlanná nyilvánítják, nem sorozták be. Átszállították Pestre a Neugebaude-be, ahol fogvatartották, de végül is Haynau közvetlenül a menesztésekor általános amnesztiát rendelt el, amelynek köszönhetően kiszabadult. 1867-ben a Mindszenti Szabadelvű Kör tagja lett. Uradalmi tiszttartó Szegváron. 1841.szept.22-én házasságot kötött Palásthy Katalin Jusztinával és Pallavicini gazdatisztje lesz. A Szeged Csongrádi Takarékpénztárnak alapító választmányi tagja volt. Házasságából Leopoldina, Dezső, Gyula, Hermina és Ferdinánd János gyermeke származott.

Járás: Hódmezővásárhelyi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mindszent

Irányítószám: 6630

Érték szakterülte kategória: Épített

X