Skip to main content

A deszki szerbek hímzés- és textilkultúrája

Érték bemutatása:

Szerb vászon A deszki szerb otthonokat évszázadok óta jellegzetes textíliákkal díszítették. A családban a szövés az asszonyok dolga volt, amellyel jórészt kielégítették a családtagok vászonszükségletét. A hófehér, selyem finomságával vetekedő szerb vászonhoz csak a különböző vastagságú pamutot kellett beszerezni. A csíkosan szőtt, vég nélkül készített szerb vászonnak tömérdek rendeltetése volt a család életében a születéstől a halálig. A szőttes textília mindkét végére jutott díszítés, attól függően, hogy szövéskor hogyan helyezték el a csíkokat.

Szerb vásznon lévő aranyhímzés A szerb vászonból készült népviseleteken lévő jellegzetes aranyhímzéseket, díszítéseket elsősorban női és férfiingeken lehetett látni. Vannak olyan családok, akik három-négy nemzedék óta nagy szeretettel és ragaszkodással őrzik a gazdagon hímzett ingeket. A hímzés kompozíciójában az alulról induló, kecsesen hajladozó ágat egy hosszú visszahajló levél szeli át, felette ötszirmú nagyobb virág, kisebb virág, egy bimbó és nefelejcs látható. A főmotívumokat apró leveles nefelejcs csokrok, bimbós-leveles ágak egészítik ki. A szerb főkötőn használt hímzés és díszítők A szerb főkötőket bársonyból vagy brokát selyemből készítik, a jellegzetes domború aranyhímzést vékony fémszállal, apró öltésekkel varrják rá, majd apró flitterekkel és kiegészítésként színes (zöld, piros, sárga, rózsaszín) gyöngyökkel díszítik.

Érték indoklása:

Magyarországon egyre növekszik a kiemelt örökségi helyszínek száma, de nemcsak az épületekkel, természeti területekkel kell foglalkozni, hanem a meglévő helyszíneket „megtöltő” tárgyakkal, azok használatával, az ott élő emberekre gyakorolt hatásukkal. A megóvás, fenntartás és megőrzés három különböző, de mindenképpen elengedhetetlen feladat. Ezt a munkát, akárcsak az egész örökségi mozgalmat az jellemzi, hogy szoros kapcsolatot kell fenntartani a múltat képviselő idősebb emberekkel, és létre kell hozni a kapcsolatot az ifjúsággal is. A jelen kor felelőseinek kell arról gondoskodnia, hogy a következő generáció felkészülten vehesse át a stafétabotot. Felkészülésükkel párhuzamosan az a felelősség is minket terhel, hogy legyen mit átadnunk, vagyis kultúránk örökségi értékeit. Mindezek a kulturális örökségek értékesek számunkra, közös kincsnek tekintjük, és sokat teszünk a megőrzésükért is. Ehhez megfelelő tájékoztatás, korszerű információmenedzsment szükséges, mert e nélkül nem tudja felhívni magára a figyelmet, nem tud közkinccsé válni az örökség. Ennek szervezésére, technikai hátterének kidolgozására, megvalósítására megfelelő ismeretekkel, eszközökkel és gyakorlattal kell rendelkezni.

Járás: Szegedi járás

Az értéktárba történő felvételéről rendelkező határozat száma: 23/2016.(V.20.)CsMÉB

A nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése: Csongrád Megyei Értéktár

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Deszk

Irányítószám: 6772

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Szerb örökségünk című kiadvány, Monográfia, Deszk története és néprajza, Csongrád Megye Népművészete

A deszki szerbek hímzés- és textilkultúrája 1kép
A deszki szerbek hímzés- és textilkultúrája 2kép
A deszki szerbek hímzés- és textilkultúrája 3kép
X