Skip to main content

A csongrádi Szent Orbán szobor és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományok

Érték bemutatása:

A szőlőhöz illetve a borhoz kapcsolódó lokális ünnepek között a magyarországi borvidékeken kitüntetett hely illeti meg május 25-ét, azaz Szent Orbán-napját, amelyhez a múltban sokszínű hagyományok kötődtek. Felújításukra borvidékünkön Csongrád városában került sor, ahol a szent kultusza a 19. század közepe óta szerves részét képezte a helyi katolikus vallásgyakorlatnak. Ennek kézzelfogható formában is megragadható megnyilvánulása a település határában, az ún. Halesz dűlőben 1856-ban emelt szobor, amelyet Pesten Gerenday Antal kőfaragó készített. 1893-ban a szent szobra mellé egy feszületet, egy esztendő elteltével, azaz 1894-ben a helyi lakosok pedig egy szoborfülkét építettek, amelyben lourdesi Mária és Bernadett szobra kapott helyett.
A szakrális kisemlékek szomszédságában egy harang is állt, amelyet a szőlőbirtokosok Szent Orbán tiszteletére öntöttek. A múltban a szakrális kisemléknél május 25-én rendszeresen tartottak búcsúkat az 1950-es évek végéig, amikor a társadalmi-politikai változások következtében a gyakorlatnak vége nem szakadt. Az ünnep idején Szent Orbán szobrát nemcsak a helybeliek, hanem a környező települések, Tiszaalpár, Csépa, Szelevény és Tiszasas katolikus hívői is felkeresték, akik körmenetekkel vonultak gyalogosan a Halesz dűlőbe. A kultuszhoz kapcsolódó cselekmények közül az 1930-as években kedvezőtlen időjárás esetén előfordult a szobor megcsonkítása illetve a hátára kötözött venyigeköteg meggyújtása, amivel a szőlőbirtokosok a termés elpusztulása miatt büntették a szentet.
A vallási gyakorlat újjáéledésének a jelei a rendszerváltást megelőzően már mutatkoztak, mivel a szakrális kisemléket 1987-ben felújították, a kereszt talapzatán található, márványból készített táblát pedig kicserélték. Május 30-án búcsút is tartottak, a misét megelőzően Zsótér Antal áldotta meg a szoborfülkét, a keresztet illetve Szent Orbán pápa szobrát. A szent tiszteletéhez kapcsolódó kultuszformák újjáéledésében a 2005-ös esztendő hozott fordulatot, amikor több intézmény, a helyi önkormányzat, a Csongrádi Hegyközség illetve a Tari László Múzeum és a Csongrádi Levéltár képviselői szorgalmazták a szobor restaurálását, rendbe hozatalát. Az érintettek nemcsak az Orbán-napi búcsúk újraszervezése mellett foglaltak állást, hanem azt is szerették volna elérni, hogy az újraalkotott hagyomány segítse elő a borturizmus fejlesztését illetve járuljon hozzá a helyben termelt borok népszerűsítéséhez. A törekvést a Szent József templom akkori plébánosa is támogatta, ami jelentős mértékben hozzájárult a kezdeményezés sikeréhez.
A Szent Orbán szobor restaurálását egy hódmezővásárhelyi szakember végezte el, a felmerülő költségeket pedig az önkormányzat vállalta magára. 2005. május 25-én ünnepélyes keretek között zajlott le az egyházi szertartás, amelyet azóta szinte minden esztendőben megismételnek.

Járás: Csongrádi járás

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád

Irányítószám: 6640

Érték szakterülte kategória: Kultúra

A csongrádi Szent Orbán szobor és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományok 1kép
A csongrádi Szent Orbán szobor és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományok 2kép
A csongrádi Szent Orbán szobor és a hozzá kapcsolódó vallási hagyományok 3kép
X