Skip to main content

Hódmezővásárhelyi járás

Járásszékhelye Hódmezővásárhely. Területe 707,77  km², népessége 54149 fő, a 2021. évi adatok szerint. Két város Hódmezővásárhely és Mindszent és két község Mártély és Székkutas tartozik hozzá. A Hódmezővásárhelyi járás a 2013-ban teljesen újonnan létrehozott járások közé tartozik, Hódmezővásárhely korábban soha nem volt járási székhely.

Települések

Hódmezővásárhely

A magyar honfoglalás után a vidék ura Ond vezér lett, majd a Kalán nemzetség örökölte. Hód és Vásárhely települések történelmét az első írásos emlékek a 13. század elejétől örökítik meg, amelyek többek között feljegyezik a tatárdúlás pusztításait is, és azt, hogy a környező falvak gyakorlatilag teljesen elnéptelenedtek, a bujdosásból visszatért népnek kellett újraépíteni az otthonaikat...

Mártély

. . ...

Mindszent

Később a Sövényházi család birtoka lett. Az 1332-1335. évi pápai tizedjegyzék említi a Mindszent közelében fekvő Apor falu plébániáját...

Székkutas

Hartung regénye az egyetlen a világirodalomban, amelynek cselekménye a kutasi pusztán játszódik, de ez talán nem lep meg senkit. Az író özvegye - aki talán kevesebbet akart gondolni Piroskára - Székkutasnak ajándékozta férje néhány használati tárgyát, fotóit. Ezekből hozták létre a Hugo Hartung kiállítást. Elöljáróban csak annyit, hogy az idő: 1923 nyara...

X