Skip to main content

Csongrádi járás

Járásszékhelye Csongrád. Területe 339,24 km², népessége fő, népsűrűsége fő/km² volt a 2021. évi adatok szerint. Csongrád város és  Csanytelek, Tömörkény, Felgyő tartozik hozzá.

Települések

Csanytelek

A községet keletről a Tisza, nyugatról Tömörkény község, északról Felgyő község, délről Baks község határolja. Területe 34,71 km2. A község legnagyobb vonzerejét csodálatos természeti környezete jelenti...

Csongrád

A szőlőtermesztés szempontjából fontos napfénytartam átlagosan 2100 óra évente. A nyári csúcshőmérsékletek gyakran a 40 °C-hoz közelítenek. A sík vidéket kevés helyen szakítja meg egy-egy 3-5 m magasságú halom , illetve mélyedés...

Felgyő

A községet átszelő Vidre – ér mellett LÁSZLÓ GYULA régészprofesszor Árpád-kori települést tárt fel. A központban található Gedahalom feltárása során honfoglalás kori magyar település és Szent István korabeli templom maradványai kerültek elő. A török uralom után a gróf Károlyiak majorokat építettek. Ezekből az uradalmi majorokból hozták létre az önálló falut 1948-ban...

Tömörkény

A település a Bor-Kalán nemzetséghez tartozó Szeri Pósafiak: Pósa és Pál birtoka volt. A középkorban a Tisza mellett fekvő település fontos tiszai átkelő és vámhely volt. Tömörkény a török csatározások közepette a 17. században részben elpusztult; 1686-ra szinte elnéptelenedett és csak mint pusztát említették a korabeli feljegyzésekben. A 18. században több birtokosát is említették. Az eredetileg nem a mai helyén, hanem a Tisza mellett fekvő település, azonban a 18...

X